Har det noen sinne vært fred på jorden?

Har det noen gang i menneskehetens historie vært fred overalt samtidig?

Endelig fred! Amerikanere i Paris feirer Japans kapitulasjon i august 1945.

© Time life/US army/Life/Getty

SVAR Det hevdes iblant at det har vært fred på jorden i totalt 268 av de siste 3000 årene, men denne typen opplysninger må tas med en stor klype salt. Spørsmålet avhenger for eksempel av hva som menes med fred. Tar man med lokale konflikter og lavintensitetskriger, har det knapt vært helt fredelig noen gang i historien.

Pax Romana

Man snakker ofte om den romerske freden – Pax Romana – som varte i ca. 200 år etter at keiser Augustus tiltrådte (27 f.Kr.–180 e.Kr.). Men begrepet henviste bare til at det var fred i riket. Det var først på 1800-tallet at «fred på jorden" ble en visjon og et slagord i fredsbevegelsen.

Kolonikrig

Tiden mellom den fransk-tyske krigen i 1871 og første verdenskrig i 1914 blir ofte beskrevet som usedvanlig fredelig. I lange perioder var det ingen direkte kriger mellom stater i disse årene. Derimot ble det utkjempet en rekke mindre kriger i de europeiske stormaktenes kolonier i Afrika og Asia.

Første verdenskrig med alle dens grusomheter skapte en drøm om fred på jorden, og mange håpet at dette skulle bli en realitet etter 1945 .I virkeligheten fortsatte koloniene å rystes av stadige voldsomheter. I Indonesia pågikk det for eksempel en blodig kamp for uavhengighet mot kolonimakten Nederland.