Historiens lengste beleiring

Hvilken by har opplevd den lengste beleiringen?

Osmanene beleiret Candia på Kreta i 21 år før byen omsider ga opp.

Historiens mest langvarige beleiring varte fra 1648 til 1669 på Kreta. Øya hadde vært under bystaten Venezias herredømme i over 400 år da herskeren over Det osmanske riket i 1645 bestemte seg for å erobre øya.

Den osmanske sultanen sendte 60 000 mann til Kreta, og i løpet av tre år underla tyrkerne seg hele øya, unntatt hovedstaden Candia – dagens Iráklio. Sultanens soldater brukte deretter tre måneder på å ødelegge byens vanntilførsel og avskjære alle forsyningsveier.

De neste 21 årene beleiret de osmanske styrkene Candia. Europeiske konger sendte imidlertid flåtestyrker til øya, og tyrkerne hadde ikke skip nok til å slå dem tilbake. Candia fikk derfor hele tiden nye forsyninger.

Da Frankrike i 1669 kom Candia til unnsetning med en stor flåtestyrke, så det ut til at byen var reddet. Men flåtens 900 tonn tunge flaggskip eksploderte ved et uhell. Franskmennene trakk seg tilbake, og Candia var latt i stikken med 3500 forsvarere og tomme lager. To måneder senere overga byen seg.