Hvem var de første jegersoldatene?

I mange land har militæret et jegerkorps, men korpsets oppgaver er vidt forskjellige fra land til land. Men sikkert er det at verdens første jegerkorps ble opprettet i 1632.

I mange land har militæret et jegerkorps, men korpsets oppgaver er vidt forskjellige fra land til land. Men sikkert er det at verdens første jegerkorps ble opprettet i 1632.

Watercolour/Ritzau Scanpix

Det moderne jegerkorpset er oppkalt etter soldater som ble trent og utstyrt til å bruke jegerens ferdigheter i felten.

De skilte seg fra alminnelig infanteri som ble samlet i tette slagformasjoner og for­flyttet seg i takt.

Landgreven i den tyske staten Hessen opprettet det første jegerkorpset da han samlet skogfogder og herregårdsskytt­ere til en spesialenhet i 1632.

I løpet av de neste 100 årene samlet andre fyrster også skytterne sine i spesialenheter siden de ofte var mer erfarne i bruken av gevær enn soldater flest.

Under syvårskrigen (1756-63) benyttet bl.a. Preussen, Østerrike-Ungarn og det russiske keiserriket seg av jegeren­heter.

På den tiden kjempet vanlige soldater i store enheter der enhver selvstendig handling kunne føre til kaos.

Disiplin var nøkkelen til seier. Men hærene hadde også bruk for tropper som kunne patruljere og kjempe i små grupper, og denne oppgaven falt på jegersoldatene.

I løpet av 1800-tallet begynte imidlertid begrepet jegersoldat å bli utvannet ettersom lett infanteri, som i stor grad kjempet som jegere, etter hvert ble mye brukt på slagmarken.

Arven fra jegertroppene ses fortsatt i militæret i europeiske land, men på forskjellige måter.

Mens Jäger er betegnelsen på en fallskjermjeger i Tyskland og Østerrike, er f.eks. jægersoldater og spesialjeger i hhv. Danmark og Norge høyt trente spesialstyrker.

Bare ti pst. av aspirantene er i stand til å fullføre Jægerkorpsets 21 uker lange opptaksprøve.

© Andreasen Lars E/Her og Nu/Ritzau Scanpix

Danmark har de eldste jegerne

Det er vanskelig å si nøyaktig hvilken av vår tids jegerenheter som er den eldste, men danskenes Jægerkorps er en god kandidat.

Enheten kan spore sine røtter tilbake til Sjællands Jægerkorps, opprettet i 1785.

Korpset fikk sin nåværende utforming i 1961 som en spesialtrent enhet som settes inn bak fiendens linjer.