Shutterstock

Hva skulle til for å få Jernkorset?

Da Jernkorset ble innført under Fredrik Vilhelm 3, ble det gitt til soldater som hadde vist bemerkelsesverdige evner på slagmarken. Kravene til å motta hederstegnet falt drastisk med årene.

Jernkorset var en militær fortjenstorden som ble brukt i Preussen og det tyske keiserriket og etterpå overtatt av Nazi-Tyskland. Det var i bruk fra 1813 til 1945.

Medaljen ble innført av kong Fredrik Vilhelm 3 som et hedersmerke for soldater som gjorde seg bemerket på slagmarken.

Den første mottaker var general Karl August Ferdinand von Borcke, som ble hedret for å ha satt livet på spill og ført sine menn til strålende seier over Napoleons styrker i april 1813.

Jernkorset skulle opprinnelig bare tildeles under krigen mot Napoleon men ble senere gjeninnført av Vilhelm 1 i 1870, Vilhelm 2 i 1914 og Hitler i 1939.

Jernkorset var den første militære medaljen som kunne tildeles soldater av en hvilken som helst rang.

Den vanligste var Jernkorset av 2. klasse, men det var mulig å gjøre seg fortjent til 1. klasse ved å utvise enda større mot.

Med tiden mistet imidlertid Jernkorset noe av sin verdi som statussymbol, da det ble meget rundhåndet utdelt; f.eks. fikk nesten halvparten av de ca. 11 mill. tyske soldatene Jernkorset av 2. klasse under 1. verdenskrig, de fleste bare for å ha vært til stede på slagmarken.

Blant dem var Hitler, som senere strødde om seg med ca. 4,5 mill. 2. klasses og 300. 000 1. klasses Jernkors under 2. verdenskrig.

Berømte ordener

Victoriakorset (Storbritannia)

For tapperhet i fiendens nærvær.

Medal of Honor (USA)

For tapperhet i kamp.

Æreslegionen (Frankrike)

For lang og tro tjeneste.