Nationalmuseum

Hvem deltok i trettiårskrigen?

Noen historikere mener at Trettiårskrigen fra 1618 til 1648 i virkeligheten var flere forskjellige og separate kriger. Men stridspunktet var - naturligvis - religion.

Så godt som alle Europas stater var direkte eller indirekte innblandet i trettiårskrigen som herjet Mellom-Europa i 1618-48.

Blant krigens ca. 25 parter var bl.a. Det tysk-romerske riket, Frankrike, England, Spania, Østerrike, Sverige og Danmark.

Konflikten begynte som en religiøs borgerkrig mellom katolikker og protestanter i Det tysk-romerske riket, men siden spredte krigen seg til hele Mellom-Europa og vokste sammen med andre konflikter.

Noen historikere har argumentert for at trettiårskrigen egentlig besto av flere separate kriger som overlappet hverandre. På grunn av krigens innviklede natur skiftet alliansene også flere ganger i takt med krigens utvikling.

F.eks. gikk Danmark først i krig mot den tysk-romerske keiseren, men gjorde senere tilnærmelser til keiseren for å stå sterkere mot erkefienden Sverige.

Historikerne mener at konflikten kostet nesten 8 mill. menneskeliv. Tyskland ble spesielt hardt rammet av krig, sykdom og hungersnød.