Look and Learn/Bridgeman Images
After twenty years, Temugin became Khan of all the khans (colour litho)

Hvem er historiens største erobrer?

Mongolenes fryktede hersker erobret over dobbelt så mye mye land som nestemann på listen over verdenshistoriens største erobrere, Aleksander den store.

"Lykke er å undertvinge opprørere og beseire og utslette sine fiender, ta all deres eiendom, få deres undersåtter til å jamre og få tårene til å renne nedover ansiktene deres."

Dette skal Djengis Khan (ca. 1162-1227) ha uttalt ifølge den persiske historikeren Rashid al-Din Tabib. Hvorvidt opplysningen er sann, er uvisst.

Sikkert er det til gjengjeld at Djengis var en brutal hærfører som erobret mer land enn noen andre i historien.

Da den mongolske herskeren var på toppen av sin storhetstid omfattet riket hans 12 mill. km² og strakte seg fra Stillehavet i øst til Kaspihavet i vest – et område som var over dobbelt så stort som Romerriket.

Det mongolske riket startet med noen få nomadestammer som gjorde Djengis Khan til leder i 1206.

På bare få tiår vokste riket eksplosivt i takt med at Djengis sendte horder av krigere til alle verdenshjørner. Invasjonene var ofte ledsaget av folkemord som kostet millioner av liv.

Djengis' krigere fortsatte å erobre også etter hans død, inntil riket deres nådde Øst-Europa og Midtøsten.

Mot slutten av 1200-tallet var imidlertid storhetstiden over, og riket gikk i oppløsning etter flere borgerkriger.