Polfoto/Ullstein Bild

Hvem oppfant den brente jords taktikk?

Brenn alt og la fiendens soldater sulte. Slik lyder oppskriften på en av historiens mest effektive krigstaktikker som har felt en lang rekke mektige hærer.

Ødelegg alt som fienden kan bruke – mat, våpen, bygninger og annet av verdi. Slik er strategien bak den brente jords taktikk som hærførere har brukt i krig i årtusener.

Historiske kilder peker på at nomadefolket skyterne var de første som brukte den brente jords taktikk mot perserne for rundt 2500 år siden. For å svekke fienden sørget de skytiske soldatene for å forgifte brønner, bortførte kveg og brenne åkre i områdene der den persiske hæren oppholdt seg.

Taktikken viste seg å være særdeles effektiv og ga skyterne mulighet til å føre krig mot en militært langt mer overlegen fiende. Suksessen fikk andre oldtidsfolk til å kopiere skyterne. Blant dem var gallerne, som i lang tid holdt Romas krigsmaskin i sjakk ved å ødelegge alt som romerne kunne benytte seg av i dagens Frankrike, Nederland og Belgia.

Fra Kremls murer så Napoleon Moskva gå under i flammer. Ingeniørene hans reddet slottet fra samme skjebne.

© Polfoto/Ullstein Bild

Napoleon ble felt av den brente jords taktikk

Et av de mest vellykkede eksemplene på bruk av taktikken fant sted i 1812, da Napoleon invaderte Russland. Her ødela russerne under en strategisk tilbaketrekning alle ressursene som Napoleons enorme hær kunne bruke.

Dette betydde at den franske Grande Armée – som ellers var vant til å livnære seg av erobret land – bare fant øde, nedbrente områder. Etter flere måneders fremrykning måtte Napoleon derfor gi opp å erobre Russland, og det meste av hans utsultede hær døde på hjemturen.

I nyere tid har den brente jords taktikk bare sjelden blitt brukt, men den ble benyttet i Ukraina i 2022, da den russiske hæren trakk seg tilbake fra visse områder i den nordlige delen av landet i mars og april. Under tilbaketrekningen ødela russerne bl.a. broer for å gjøre det vanskeligere for ukrainerne å transportere forsyninger og tropper i området.