Hvilke to nasjoner har vært i krig med hverandre flest ganger?

Vet historikerne hvilke land som har utkjempet flest innbyrdes kriger?

Det er ikke lett å si helt sikkert hvilke to nasjoner som har vært i krig med hverandre flest ganger – men Danmark og Sverige er gode kandidater.

De to landene har utkjempet elleve kriger siden Gustav Vasa konsoliderte den svenske nasjonalstaten i 1521.

Hvis konfliktene før og under den fellesnordiske Kalmarunionen regnes med, ligger antallet faktisk nærmere 30.

Også forholdet mellom Storbritannia og Frankrike er preget av et høyt antall konflikter.

De to landene har utkjempet cirka 16 innbyrdes kriger, hvis de mange slagene under Hundreårskrigen teller som én – ellers er tallet langt høyere.

Nettopp problemene med å definere krig og bestemme når en nasjon er født, gjør regnestykket vanskelig.

De fleste historikere regner for eksempel Napoleonskrigene som ett samlet felttog og ikke en serie kriger.

På samme måte blir romernes mange kamper mot forskjellige folkeslag ikke regnet som kriger mellom to nasjoner.