Hvilket land har vært mest i krig?

Hvor mange kriger har det mest krigslystne landet i historien utkjempet?

Ingen land har utkjempet flere kriger enn Storbritannia. 109 så langt, ifølge en beregning. Før staten oppsto som en union av England og Skottland i 1707, var engelskmennene i krig 19 ganger.

De fleste konfliktene sprang ut av imperiet, som begynte å vokse raskt på 1700-tallet. Her brukte de britiske guvernørene ofte våpenmakt for å sette lokale høvdinger og fyrster på plass. Noen ganger stikk i strid med ordrer fra London, der myndighetene var bekymret for de økende militærutgiftene.

På 1800-tallet var britene ofte innblandet i flere oppgjør samtidig rundt om i verden. Bare i 1864 lå rødjakkene i krig mot Ashanti-riket i Afrika, mot maoriene på New Zealand og mot kongedømmet Bhutan nord for India.