Shutterstock
Flagg

Hvor mange ganger har NATO aktivert artikkel 5?

Et angrep mot ett NATO-land er et angrep mot alle medlemmer av NATO. Det er innholdet i artikkel 5, som har utgjort ryggraden i NATOs forsvarssamarbeid i mange tiår.

«Partene er enige om at et væpnet angrep mot en eller flere av dem i Europa eller Nord-Amerika skal betraktes som et angrep mot dem alle.»

Slik lyder ordene i artikkel 5 – den såkalte musketer-eden – som siden 1949 har vært en av hjørnesteinene i NATO-landenes forsvarssamarbeid.

Artikkel 5 innebærer i praksis at NATO-landene er forpliktet til å hjelpe hverandre dersom et av medlemslandene blir angrepet.

Artikkel 5 har blitt spesielt relevant i sammenheng med Russlands invasjon av Ukraina i 2022. I kjølvannet av invasjonen har både Sverige og Finland søkt om NATO-medlemskap.

Søknadene skyldes i stor grad at et medlemskap i alliansen vil bety at begge statene i fremtiden vil være omfattet av musketer-eden.

Flagg

Finland og Sverige søkte den 18. mai 2022 offisielt om å bli medlemmer av NATO.

© Shutterstock

NATO: Verdens sterkeste militærallianse

Siden grunnleggelsen i 1949 har NATO utviklet seg fra en liten sammenslutning av stater til en stor forsvarsallianse med mange medlemmer. Spesielt etter Sovjetunionens fall har alliansen vokst.

«Menn med mot og visjon»

NATO og artikkel 5 ble født i kjølvannet av andre verdenskrig i 1949. På den tiden utgjorde kommunistiske bevegelser med støtte fra Sovjetunionen en trussel mot demokratisk valgte regjeringer i flere deler av Europa. For eksempel hadde kommunistpartiet i Tsjekkoslovakia styrtet regjeringen året før.

I april 1949 møttes ledere fra tolv vestlige land i Washington for å underskrive den forsvarsavtalen som NATO er basert på.

«Menn med mot og visjon kan fortsatt bestemme sin egen skjebne. De kan velge slaveri eller frihet – krig eller fred», sa USAs president Harry S. Truman under seremonien.

Selv om NATO har mange år bak seg, har artikkel 5 likevel bare blitt aktivert én gang. Det skjedde etter terrorangrepene mot New York 11. september 2001, da alle NATO-landene skrev under på at de ville stå sammen med USA i kampen mot terrorisme.

USA valgte imidlertid ikke å involvere NATO i de påfølgende konfliktene i bl.a. Irak og Afghanistan.