Flagg

Hvor mange ganger har NATO aktivert artikkel 5?

Et angrep mot ett NATO-land er et angrep mot alle medlemmer av NATO. Det er innholdet i artikkel 5, som har utgjort ryggraden i NATOs forsvarssamarbeid i mange tiår.

Et angrep mot ett NATO-land er et angrep mot alle medlemmer av NATO. Det er innholdet i artikkel 5, som har utgjort ryggraden i NATOs forsvarssamarbeid i mange tiår.

Shutterstock

«Partene er enige om at et væpnet angrep mot en eller flere av dem i Europa eller Nord-Amerika skal betraktes som et angrep mot dem alle.»

Slik lyder ordene i artikkel 5 – den såkalte musketer-eden – som siden 1949 har vært en av hjørnesteinene i NATO-landenes forsvarssamarbeid.

Artikkel 5 innebærer i praksis at NATO-landene er forpliktet til å hjelpe hverandre dersom et av medlemslandene blir angrepet.

Artikkel 5 har blitt spesielt relevant i sammenheng med Russlands invasjon av Ukraina i 2022. I kjølvannet av invasjonen har både Sverige og Finland søkt om NATO-medlemskap.

Søknadene skyldes i stor grad at et medlemskap i alliansen vil bety at begge statene i fremtiden vil være omfattet av musketer-eden.

Flagg

Finland og Sverige søkte den 18. mai 2022 offisielt om å bli medlemmer av NATO.

© Shutterstock

NATO: Verdens sterkeste militærallianse

Siden grunnleggelsen i 1949 har NATO utviklet seg fra en liten sammenslutning av stater til en stor forsvarsallianse med mange medlemmer. Spesielt etter Sovjetunionens fall har alliansen vokst.

1949

Tolv land – bl.a. USA, Danmark og Norge – underskriver Atlanterhavspakten og grunnlegger dermed NATO. Avtalen blir undertegnet den 4. april 1949 i Washington D.C. i USA.

Truman underskriver avtale
© National Archives and Records Administration

1955

Vest-Tyskland slutter seg til NATO. Som et motsvar grunnlegger Sovjetunionen og åtte andre østeuropeiske land Warszawapakten – en allianse som hadde som mål å «opprettholde et tettere militært samarbeid».

Helikoptre
© Air Defense Artillery

1991

Warszawapakten oppløses etter Sovjetunionens fall. NATO oppretter North Atlantic Cooperation Council (NACC) som et samarbeidsforum for NATO-landene og de tidligere Warszawapakt-landene. Formålet er å forbedre forholdet mellom de tidligere rivalene.

Hammer og sigd
© Shutterstock

1995

NATO innleder sin første militære operasjon ved å gjennomføre en rekke luftangrep mot serbiske stillinger i Bosnia. Angrepene skal tvinge de bosniske serberne til forhandlingsbordet. NATO setter også inn tropper som skal sikre våpenhvilen.

NATO-styrker i Bosnia
© DPLA

1999

Ungarn, Tsjekkia og Polen blir de første tidligere Warszawapakt-landene som slutter seg til NATO. Dermed blir forsvarsalliansens grense flyttet omkring 600 km lenger østover mot Russland. Etter dette er NATO blitt utvidet flere ganger.

NATO-toppmøte 1999
© U.S. Department of Defense

«Menn med mot og visjon»

NATO og artikkel 5 ble født i kjølvannet av andre verdenskrig i 1949. På den tiden utgjorde kommunistiske bevegelser med støtte fra Sovjetunionen en trussel mot demokratisk valgte regjeringer i flere deler av Europa. For eksempel hadde kommunistpartiet i Tsjekkoslovakia styrtet regjeringen året før.

I april 1949 møttes ledere fra tolv vestlige land i Washington for å underskrive den forsvarsavtalen som NATO er basert på.

«Menn med mot og visjon kan fortsatt bestemme sin egen skjebne. De kan velge slaveri eller frihet – krig eller fred», sa USAs president Harry S. Truman under seremonien.

Selv om NATO har mange år bak seg, har artikkel 5 likevel bare blitt aktivert én gang. Det skjedde etter terrorangrepene mot New York 11. september 2001, da alle NATO-landene skrev under på at de ville stå sammen med USA i kampen mot terrorisme.

USA valgte imidlertid ikke å involvere NATO i de påfølgende konfliktene i bl.a. Irak og Afghanistan.