Shutterstock.com/Erik Saanila & High Contrast
Bombe

Hvor mange tyske bomber ligger det på bunnen av Østersjøen og Nordsjøen?

Etter andre verdenskrig bestemte seierherrene at alle våpen fra det tyske militæret skulle skaffes av veien. Men løsningen de allierte valgte, har nå begynt å utgjøre en alvorlig helserisiko.

Da Nazi-Tyskland kapitulerte i mai 1945, etterlot det tyske militæret seg tonnevis av våpen, bomber og annet krigsmateriell.

Etter krigen besluttet de allierte at så godt som alt etterlatt krigsmateriell skulle destrueres for å demilitarisere Tyskland.

Dette ble gjort ved å dumpe tyske våpen, bomber og ammunisjon i Østersjøen og Nordsjøen i 1945-46, da dette ble ansett som den enkleste og billigste løsningen.

Hvor mange tonn krigsmateriell som havnet på havets bunn, er usikkert. Men en kvalifisert gjetning er at de allierte dumpet over to millioner tonn bomber, granater, ammunisjon, våpen, kjøretøy og skip.

Det meste av det militære materiellet ligger fortsatt på havets bunn og utgjør i dag en alvorlig helserisiko.

Undersøkelser fra den tyske delen av Østersjøen har vist at giftige stoffer som TNT siver ut av våpnene og tas opp av fisk og skalldyr, og kan potensielt ende opp i mennesker.

VIDEO: Bli med bombejegerne på jobb i Østersjøen

Video

Tyskerne henter opp ammunisjon

Tyske myndigheter har derfor satt i gang et prosjekt for å hente opp og destruere gammel ammunisjon fra havbunnen.

Eksperter anslår at tyske farvann inneholder rundt 1,6 millioner tonn krigsmateriell fra andre verdenskrig.

Også i Danmark har myndighetene blitt mer opptatt av gamle våpen på havbunnen.

Århus kommune og universitetet i Århus har for eksempel innledet et samarbeid med tyske forskere for å undersøke om de mange tonnene med våpen som ble dumpet i Århusbukten i kjølvannet av andre verdenskrig, har begynt å lekke ut farlige stoffer.