Hvordan ble man samurai?

Japanerne måtte være født til å bli samurai.

Krigerne ble slått til samuraier under en spesiell seremoni.

Samuraiene var en egen krigerkaste, og i føydaltiden måtte japanere være født inn i en samuraislekt for å påta seg et slikt verv. De måtte også overholde æreskodeksen «bushido», som forpliktet dem til å være ærlige, modige og rettferdige. Det fantes imidlertid eksempler på utenforstående som ble samuraier.

I 1600 kom den engelske sjømannen William Adams til Japan. Han var en så verdifull rådgiver for landets leder at han fikk den ærefulle statusen. Som samurai hadde William Adams makt over nesten 90 slaver og omtrent 100 vasallfamilier, som alle måtte følge hans ordrer.