Kong Valdemar Seier hadde tilnavnet sitt fra erobringen av Estland.

Hvordan mistet Danmark Vendland?

Sørkysten av Østersjøen var dansk i middelalderen. Når gikk området tapt?

Valdemar Seier bortført og frarøvet Vendland

Tyske fyrster og Danmarks konger førte korstog mot de hedenske venderne på 1100-tallet og delte østersjøkysten mellom seg. Men intern strid svekket tyskerne, og det utnyttet danske Knut 6. til å ta hele Vendland i 1185. Eierforholdet skiftet brått og på ydmykende vis 40 år senere.

I mai 1223 var Knuts etterfølger, Valdemar Seier, på jakttur til Lyø sør for Fyn, da han ble overrasket og bortført av grev Henrik av Schwerin – en av hans egne vasaller i Vendland. Løsesummen var høy, for greven forlangte at Danmark avsto alle sine erobringer sør for den gamle grensen, bortsett fra øya Rügen og dens oppland.

Valdemar Seier forsøkte å gjenerobre Venden

Etter at han ble satt fri, prøvde Valdemar å ta tilbake det han hadde mistet, men led nederlag for grev Henrik i et slag i 1227. Vendland var tapt for alltid til tyske fyrster, men danske herskere tviholdt på tittelen «de venders konge» helt frem til 1972.

Kanskje du er interessert i