mil.ru
Russisk stridsvogn

Hvorfor bruker hærer troppetegn?

Berømte hærførere som Alexander den store gikk selv i krig, men da generalene fikk bedre militærkart, trakk de seg tilbake fra slagmarken og begynte å bruke troppetegn for å lede kampene.

Troppetegn er symboler som hærer bruker for å markere de ulike enhetenes plassering, funksjon, størrelse og bevegelser på militærkart.

Historisk sett ble de første militærkartene som minner om vår tids, tatt i bruk i årene etter Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet. Før det hadde hærførere som Aleksander den store og Cæsar selv ført soldatene i krig fra forreste linje fordi de ikke hadde pålitelige kart og måtte stole på sine egne vurderinger av terrenget.

I løpet av 1800-tallet tok kartografien imidlertid så store syvmilsskritt at generaler i økende grad kunne stole på kartene sine og lede slagene på avstand. Til dette formålet utviklet de ulike symboler – troppetegn – som ble tegnet inn på kartene og brukt for å få oversikt over styrkene og planlegge de neste trekkene.

Hva betyr de russiske troppetegnene?

Under invasjonen av Ukraina bærer de russiske militærefartøyene en rekke symboler. Russerne har ikke avslørt hva tegnene betyr, men ifølge eksperter tilsvarer de russiske symbolene troppetegn.

Russisk lastebil
© mil.ru

Z

Etter alt å dømme angir tegnet at troppene er fra det såkalte Østre militærdistrikt – et av det russiske militærets fem distrikter.

Stridsvogn
© Zombear

O

Det sirkelformede tegnet brukes angivelig av de russiske troppene som er utstasjonert i Hviterussland.

Russisk helikopter
© Homoatrox

V

Symbolet blir brukt av styrker fra det russiske marineinfanteri, som bl.a. deltok i angrepet på den ukrainske havnebyen Mariupol.

Russisk lastebil
© mil.ru

Z i firkant

En Z omrammet av en firkant er troppetegnet for de russiske styrkene utstasjonert på Krimhalvøya, som Putin annekterte i 2014.

NATO tok troppetegn til seg

Utviklingen av troppetegn skjøt for alvor fart under første verdenskrig, da bl.a. britene, franskmennene og amerikanerne koordinerte symbolene sine slik at de kunne samarbeide bedre; for eksempel kom blå skilt på kartene til å bety allierte, mens røde betydde fiendtlige styrker. På samme måte ble et rektangel med et kors et symbol på infanteri.

Da NATO ble dannet i 1949, ble troppetegnene overtatt av den nye organisasjonen og brukes i dag av de fleste vestlige hærer.

Troppetegn kom i søkelyset da flere russiske militærenheter under invasjonen av Ukraina ble fotografert med påmalte symboler. Ifølge eksperter er det trolig snakk om troppetegn som indikerer hvor fartøyene eller kjøretøyene stammer fra, og hvor de er på vei.