Tomas Ragina/Shutterstock
Israel Hisbollah Hamas

Hvorfor frykter Israel Hizbollah mer enn Hamas?

Mens Israel og Hamas kjemper en bitter krig i Gaza, er det nær på at en ny aktør melder sin ankomst på slagmarken. I nord truer den militante gruppen Hizbollah med sine 100 000 krigere med å komme Hamas til unnsetning.

"Hizbollah spiller et veldig, veldig farlig spill."

Det sier en talsmann for det israelske militæret etter at den paramilitære organisasjonen Hizbollah har truet med å gå inn i krigen mellom Israel og Hamas på palestinernes side.

Trusselen tas svært alvorlig av israelerne, som ser Hizbollah som en mye sterkere motstander enn Hamas.

Hizbollah ble dannet i Libanon etter at Israel invaderte landet i 1982. Bak gruppen sto Iran, som forsøkte å spre sin islamske revolusjon til andre deler av Midtøsten.

Med støtte fra Iran fortsatte Hizbollah å kjempe mot israelske styrker frem til Israel trakk seg ut av Libanon i 2000.

Siden den gang har Hizbollah utviklet seg til å bli et mektig parti, samtidig som de har opprettholdt og rustet opp sin paramilitære gren.

Hizbollah vil hjelpe Hamas

Ifølge enkelte kilder er Hizbollah nå i besittelse av 150 000 raketter og en hær på 100 000 kampherdede krigere - alle klare til å komme Hamas til unnsetning hvis Israel innleder en bakkeoperasjon i Gaza.

Hizbollah står på terrorlistene til både USA og mange vestlige land.

EU skiller imidlertid mellom Hizbollahs ulike deler og har kun satt organisasjonens militante gren på terrorlisten.

Hizbollah

Hizbollah-soldater har blant annet kjempet på regimets side i den blodige krigen i Syria.

© nsf2019/Shutterstock