Hvorfor okkuperte Sovjet Afghanistan?

Hva fikk Sovjet til å invadere nabolandet Afghanistan?

Sovjetiske stridsvogner dannet den 27. desember 1979 fortropp for minst 200 000 soldater da de rullet inn over grensen til Afghanistan. Russland hadde da i over 150 år hatt sine øyne på landet som forbandt Sør- og Sentral-Asia med Midtøsten og ga adgang til India. Landet var formelt selvstendig, men hadde vært under- britisk kontroll i årene 1879-1919.

Etter den russiske revolusjon kjøpte Sovjet seg til stadig større innflytelse i Afghanistan. I 1973 gikk SSSR inn for å styrke sin makt ved å støtte avsettelsen av kongen gjennom 40 år, Zahir Shah.

Skuffende hersker

Den nye herskeren, Mohammad Daoud, skuffet russerne da han innførte en lov som begrenset sovjetkommunistenes innflytelse. I april 1978 ble han henrettet under et kupp, og sovjetiske militærrådgivere strømmet inn i landet.

Den islamistiske motstanden mot den kommunistiske dominansen var stor, og motstanden ulmet i hæren. I lyset av den islamske revolusjon i Iran følte Sovjetunionen- sin makt så truet at de i desember 1979 gjennomførte en invasjon av Afghanistan.

Mujahedinenes motstand, støttet av USA, tvang supermakten i kne. Sovjet ga opp i 1989. Krigen kostet 13 000 sovjetiske soldater og minst en million afghanere livet. Fem millioner flyktet fra landet.