The Granger Collection, New York

Dumas hentet inspirasjon fra virkelighetens musketerer

Alexandre Dumas fikk stor suksess på 1800-tallet med boken «De tre musketerer». Forfatterens fiktive hovedpersoner var inspirert av virkelige musketerer fra 1600-tallet.

De brave musketerer fra Alexandre Dumas' populære bok «De tre musketerer» (1844) er ikke bare et produkt av forfatterens frie fantasi. Hovedpersonene Athos, Porthos, Aramis og d'Artagnan bygger på personer som levde i 1600-tallets Paris, og – etter alt å dømme – var en del av kongens musketerkorps.

Navnene hadde Dumas fra en bok som skulle forestille å være d'Artagnans memoarer, men musketerenes personlighet skapte Dumas selv. Bortsett fra d'Artagnan har Dumas' musketerer derfor neppe mye å gjøre med personene bak bokens figurer.

Charles de Batz-Castelmore d'Artagnan er den av Dumas' musketerer som vi vet mest om i dag, fordi han var nestkommanderende i musketerkorpset. D'Artagnan ble født rundt 1610-15 i en lavadelsfamilie, og sluttet seg til musketerkorpset i ung alder. Han fikk snart stor oppmerksomhet, og en av dem som bidro til å gi karrieren hans et løft, var kongens innflytelsesrike rådgiver, kardinal Mazarin. D'Artagnan spilte en ledende rolle i Ludvig 14.s europeiske felttog, og ble kjent for sitt store mot.

Privat gikk det ikke fullt så bra. Et fornuftsekteskap med en adelig kvinne ga ham to sønner, men verken kjærlighet eller økonomisk trygghet. Etter seks år forlot konen d'Artagnan fordi han brukte for mye av parets felles formue på musketerkorpset. D'Artagnan falt sammen med 100 av sine menn ved Maastricht i 1673.

Armand d'Athos – kjent som den edle og aristokratiske Athos – vet historikerne lite om. Det som er sikkert er at han var født i provinsen Gascogne i Sør-Frankrike, og gikk inn
i musketerkorpset tidlig i 1640-årene. Athos døde i kamp i desember 1643.

Isaac de Porthau – Dumas' glade, likefremme Porthos – stammet også fra Gascogne. Porthau sluttet seg til musketerene i 1642, men forlot korpset i 1654 og slo seg på politikk. Han døde i juli 1712, rundt 95 år gammel.

Henri d'Aramitz – den sofistikerte Aramis – ble i 1620 født inn i en høyt respektert adelsslekt. Han var en del av kongens musketerkorps fra mai 1640 til 1646 og vendte deretter tilbake til familiens gods i Gascogne. Han døde enten i 1655 eller 1674.