Har Jeanne d’Arc eksistert?

Levde Jeanne d'Arc i virkeligheten, eller er hun fri fantasi?

Ettertiden vet ikke mye om hvordan Jeanne d'Arc så ut. Denne strektegningen er det eneste portrettet fra hennes egen samtid.

Jeanne d'Arc var en historisk person. Den berømte «Jomfruen fra Orléans» nevnes i samtidige kilder, og innholdet i brev hun skrev til den franske og den engelske kongen, er bevart. «Gi tilbake til jomfruen som er utsending for Himmelens konge, nøklene til alle de gode byene dere tok og krenket i Frankrike», skriver hun blant annet til den engelske kongen i 1429.

Jeanne vokste opp i en fransk bondefamilie under Hundreårskrigen mellom England og Frankrike. Hun var dypt religiøs, og bare 17 år gammel fikk hun audiens ved det franske hoffet. Her overbeviste Jeanne kronprins Karl om at hun var utvalgt av Gud til å befri Nord-Frankrike fra engelsk okkupasjon.

I 1429 slo Jeanne d'Arc engelskmennene og deres franske allierte – hertugdømmet Burgund – i en rekke slag. Året etter ble hun tatt til fange av burgunderne, som dømte henne til døden for blant annet kjetteri. 19 år gammel ble hun brent levende på bålet.