Hitler ble mobbet av soldatkameratene.

Hitler ble mobbet i hæren

Hittil ukjente dokumenter viser at Hitler ikke var den krigshelten fra første verdenskrig han ga seg ut for å være.

En skotsk historiker har funnet hittil ukjente dokumenter som viser at Hitler ikke var den krigshelten fra første verdenskrig han ga seg ut for å være. Thomas Weber fra Aberdeen University har blant annet funnet brev fra diktatorens soldatkamerater som viser at Hitler ble sett på som en «baklinje-feiging», som befant seg langt fra fronten.

Ifølge dokumentene var Hitler en einstøing. Han ble også mobbet, for eksempel med at han ville dø av sult hvis han havnet på en hermetikkfabrikk fordi han ikke ville få opp boksene.

Opplysningene står i kontrast til flere biografier der Hitler beskrives som en modig soldat.

Kanskje du er interessert i