David Pearson/Imageselect & Wikimedia & Shutterstock

Hvor ble Aleksander den store gravlagt?

Han døde i Babylon og ble lagt i en prektig gullkiste som ble sendt mot hjemlandet Makedonia i 323 f.Kr. Men underveis forsvant både kisten og liket av den store feltherren.

Tross århundrers leting vet forskerne fremdeles ikke hvor Aleksander den stores grav befinner seg.

Mange steder er blitt utpekt som krigerkongens siste hvilested, bl.a. den greske byen Vergina, der Aleksanders far er gravlagt.

Et annet forslag er den egyptiske byen Alexandria, som er oppkalt etter ham. Men man har aldri funnet hærførerens grav, og ingen av teoriene er bekreftet.

Alt som 25-åring hadde Aleksander erobret et enormt rike.

© David Pearson/Imageselect

Den 32 år gamle Aleksander den store døde av ukjente årsaker i år 323 f.Kr., og liket ble lagt i en kiste av gull og transportert mot Makedonia.

Underveis ble kisten beslaglagt av Aleksanders venn, general Ptolemaios, og ført til Alexandria.

I de neste århundrene ble graven bl.a.besøkt av romerne Cæsar og Augustus før avguds­dyrkelse ble forbudt i det kristne Romerriket i år 392 e.Kr.

Hva som siden skjedde med krigerkongens jordis­ke levninger, er ukjent.

En av de siste teoriene går ut på at liket ble brakt til Italia.

Omtrent samtidig med at Aleksander forsvant, skal liket av apostelen Markus etter sigende ha dukket opp i Alexandria.

Ifølge den britiske forskeren Andrew Chugg tilhørte dette liket i virkeligheten Aleksander. Det ble smuglet til Italia i år 828 og gravlagt som St. Markus i Venezia.

Forsvunne graver

  • Djengis Khan ble – etter mongolsk tradisjon – stedt til hvile i en umerket grav i 1227.
  • Leonardo da Vinci ble begravd på en kirkegård som ble rasert. Hvor knoklene hans endte, er usikkert.
  • Mozart ble lagt i en grav i Wien som ble gravd opp og gjenbrukt ti år senere. Dermed forsvant liket hans.