Shutterstock

Jeanne d'Arc tvang den engelske hæren i kne

Hennes liv endte på bålet fordi hun hadde formastet seg til å gå i mannsklær, men i dag er Jeanne d'Arc Frankrikes ubetingede nasjonalhelgen.

Når?

1428-31

Hvor?

Frankrike, som hadde vært i krig med England nesten sammenhengende siden 1337.

Hvordan?

I mai 1428 oppsøkte tenåringen og bondedatteren Jeanne d’Arc den lokale militære øverstbefalende i hjemtraktene hennes i det nordøstlige Frankrike.

Hun forklarte at hun hadde en beskjed til den ukronede franske tronfølgeren, og krevde å bli ført til ham.

Først et halvt år senere lot den øverstbefalende seg overtale og eskorterte Jeanne, forkledd som mann, den lange veien til tronfølgerens hoff i Chinon.

«Jeg var tretten år gammel da jeg første gang hørte Gud befale meg om å hjelpe og lede» Jeanne d’Arc under forhørene i fangenskap

Her klarte hun å overbevise tronfølgeren om at Gud hadde sendt henne for å lede de franske styrkene til seier. En måned senere fikk hun lov til å være med den styrken som skulle bryte beleiringen av Orléans.

Tilstedeværelsen hennes ga soldatene inntrykk av at Gud var på deres side, og til slutt klarte de å drive engelskmennene tilbake.

Jeanne d’Arc deltok i flere vellykkede felttog og fulgte siden med tronfølgeren til Reims, der han ble kronet til kong Karl 7.

Forsøket på å gjenerobre Paris mislyktes imidlertid, og under kampene om byen Compiègne ble Jeanne tatt til fange av burgundiske styrker, som solgte henne til engelskmennene.

Jeanne d’Arcs tilstedeværelse under beleiringen av Orléans styrket moralen hos de franske soldatene.

© IanDagnall Computing / Imageselect

Hvorfor?

I 1337 gjorde kong Edvard 3. av England krav på den franske tronen, ettersom han via sin mor var i familie med det franske kongehuset.

Han utfordret den nye franske kongen, Filip 6., som var en fjernere slektning av den nå utdødde franske kongeslekten enn det Edvard var.

Men Filip hadde støtte fra mange franske adelsfamilier som ikke ville ha en personalunion mellom England og Frankrike.

Striden om tronen utviklet seg til en langtrukken affære kjent som hundreårskrigen – selv om den med enkelte avbrudd varte i 116 år.

Før Jeanne d’Arc dukket opp, verserte det en profeti som lovet at Frankrike skulle reddes av en ung jente.

Det at Jeanne fikk oppfylt ønsket sitt om å sørge for at Karl ble kronet til konge av Frankrike, styrket franskmennene og hjalp dem til å vinne krigen til slutt.

Trial of Joan of Arc for heresy, 1431

Rettssaken mot Jeanne d’Arc handlet ikke om rettferdighet, men om å få den unge kvinnen dømt til døden.

© Historical Images Archive / Imageselect

Hva skjedde siden?

Da Jeanne d’Arc havner i engelsk fangenskap, blir hun utsatt for harde forhør og anklaget for hekseri.

Domstolen har vansker med å bevise anklagen, men den retter sytti andre anklagepunkt mot henne – blant annet at hun har gått i mannsklær, noe som var forbudt på denne tiden.

Rettssaken ender med at hun blir dømt til døden for kjetteri.

1431

Jeanne d’Arc blir brent på bålet i byen Rouen, fordi hun hardnakket nekter å gå i kvinneklær.

1431

Paris blir befridd av franske styrker.

1450

Franskmennene inntar Normandie.

1453

Den franske seieren i slaget ved Castillon, i Gascogne, markerer slutten på hundreårskrigen.

1456

Karl 7. får dommen over Jeanne d’Arc for kjetteri opphevet av paven.

1920

Jeanne d’Arc blir valgt til Frankrikes nasjonalhelgen. Hun feires hvert år i mai.