Fine Art Images/Imageselect

Hvem var den gamle garde?

Den gamle garde hadde spesielt godt rykte. De andre enhetene i hæren så litt annerledes på saken.

Napoleons keisergarde var eliten i Frankrikes hær, og den gamle garde var eliten av eliten. Her var ikke rekk­ene fylt med vernepliktige som i den unge garde og mellomgarden.

Nei, hver eneste soldat var en herd­et veteran og hadde vist hva han dugde til på slagmarken. Styrk­en besto av infanteri, kavaleri og artilleri.

Resten av hæren kalte de hardføre elitesoldatene for grognards – “gretne karer”– fordi de gikk for å være sure, gamle menn.

I motsetning til resten av hæren hadde den gamle garde nemlig lov til å uffe seg over militærlivet, og noen gjorde det til og med i keiserens påhør.

Enhver annen soldat ville ha blitt straffet hardt for den minste sutring, men elitesoldatene hadde krav på respekt og meningene deres ble alltid respektert.

Deres urokke­lige mot og jerndisiplin ble møtt med en ærefrykt som var både enorm og velfortjent.

Under Napoleons skjebnesvangre felttog mot Russland i 1812 holdt den gamle garde stand tross tap på 50 pst. i slaget ved Krasnij.

Dette holdt veien vestover åpen en hel dag slik at russerne ikke kunne avskjære den franske hæren.

Napoleon stilte høye krav:

Under 35 år ved innmelding

Minst 10 års militærtjeneste

Tre felttog bak seg

Kunne lese og skrive

Minst 177 cm høy