Falkensteinfoto/Imageselect & Shutterstock
retreat of Napoleon's remaining Grande Armee, 1812, the French Invasion of Russia or Russian Campaign, historical painting by C.

Napoleons russiske felttog endte katastrofalt

Napoleon trengte inn i Russland med 400.000 mann, forlot et øde og nedbrent Moskva med 100.000 mann og kom ydmyket hjem med bare 10.000 i sin slagne hær.

Den 24. juni 1812 krysset Napoleon den prøyssiske grenseelven Nemunas og innledet sitt skjebnesvangre russiske felttog.

Med seg hadde den franske feltherren over 400.000 soldater som satte kurs mot Moskva for å tvinge den russiske tsaren til å slutte seg til en handelsblokade mot Frankrikes erkefiende Storbritannia.

Etter et stort slag rett ved Moskva inntok Napoleon den russiske storbyen i midten av september.

På dette tidspunktet hadde den over 1000 km lange marsjen og de mange slagene redusert Napoleons hær til ca. 100.000 mann som nå befant seg i en forlatt og nedbrent by.

Her ventet Napoleon forgjeves i fem uker på tsarens forhandlere før han ga soldatene ordre om retrett.

På tilbakeveien ble Napoleons hær overrumplet av den russiske vinteren mens forsyningslinjene kjørte seg fast på de gjørmete landeveiene.

Resultatet ble at så godt som alle Napoleons soldater døde av sult, sykdom, kulde og bakholdsangrep.

Av de over 400.000 soldatene som fulgte Napoleon inn i Russland var det bare rundt 10.000 som forlot russisk jord med livet i behold.

Så mange soldater mistet Napoleon.