Shutterstock

Waterloos krigsofre ble gravd opp og solgt som gjødsel

Siden slaget ved Waterloo i 1815 har det florert historier om at slagmarkens ofre ble gravd opp og brukt som gjødsel – nå blir historien bekreftet.

Mange tusen soldater ble drept ved Waterloo den 18. juni 1815 i slaget som avgjorde Napoleons skjebne. Men siden da har det undret historikere og arkeologer at det bare har dukket opp relativt få soldatlik i de mange massegravene som i dagene og ukene etter slaget ble gravd til de falne.

Det har lenge vært kjent at mange falne ved Waterloo fikk stjålet tennene sine, som senere ble brukt til å lage tannproteser – såkalte Waterloo-tenner.

En ny studie av Tony Pollard, leder for senter for slagsmarksarkeologi ved Glasgow University, bekrefter nå en gammel teori som lenge har florert: at knoklene fra mange av de falne soldatene etterpå ble brukt som gjødsel.

De såkalte «Waterloo-tennene» ble på 1800-tallet ofte laget med en elfenbensbase, som det så ble satt ekte mennesketenner inn i.

© Adam Jones / Creative Commons

Menneske- og dyreknokler sto høyt i kurs

Pollard har gjennomgått beskrivelser fra besøkende på slagmarken for å følge de falne etter slaget. Sir Walter Scott, som besiktiget slagmarken noen måneder etter slaget, fortalte bl.a. at «alle de forferdelige restene av blodbadet enten var blitt brent eller begravd».

«Det er anslått at mer enn en million skjepper med ‘menneske- og dyreknokler’ ble importert fra det europeiske kontinentet», står det i en engelsk rapport noen år etter krigen. «Områdene rundt Leipzig, Austerlitz, Waterloo mfl., hvor de store slagene ble utkjempet for 15 eller 20 år siden, ble finkjemmet.»

Tony Pollard konkluderer med at «i hvert fall noen av de store massegravene ble tømt for menneske- og dyreknokler, som i første halvdel av 1800-tallet ble brukt og importert som fosfatgjødsel».