Den 300 tonn tunge obelisken som Mussolini skjulte brevet sitt under, bærer inskripsjonen "MVSSOLINI DVX", som betyr "Lederen Mussolini".

© Wikipedia

Nytt funn: Mussolini skrev brev til fremtiden

I Roma har forskere funnet et brev fra Mussolini som skulle fortelle fremtidige generasjoner om fascismens storhetstid.

I 1932 fikk Mussolini reist en 36 meter høy obelisk av marmor i idrettsanlegget Foro Italico i Roma. Obelisken skulle symbolisere fascismens makt.

Men de færreste visste at Mussolini hadde gjemt et stykke pergament i en metallboks under obelisken: En hemmelig beskjed som skulle sementere Mussolini som Italias redningsmann overfor fremtidens generasjoner.

Fascistisk propaganda

Pergamentet inneholder 1200 ord og beskriver blant annet Mussolini som leder. Forskerne har funnet frem til pergamentet gjennom kilder fra biblioteker og arkiver i Roma.

Han Lamers fra Humboldt-universitetet i Berlin og Det katolske universitetet i Leuven, som har vært med på å avsløre pergamentet, omtaler teksten som fascistisk propaganda.

"Etter første verdenskrig var Italia på randen av sammenbrudd. Ifølge pergamentet var det Mussolini som reddet landet ved hjelp av overmenneskelig innsikt og handlekraft," sier han.

Mussolini som ny romersk keiser

Mussolini så seg selv som en ny romersk keiser og var overbevist om at hans beskjed bare ville bli lest hvis obelisken - og dermed også fascismen - falt. Den skulle sikre at han aldri ble glemt, og derfor var det ikke tilfeldig at han skrev på latin, forteller Han Lamers.

"Latin dominerte det romerske riket, som fascistene prøvde å gjenskape. Det var også et språk som ble regnet som udødelig og dermed passende til å sende beskjeder til fremtiden," sier han.

Alle detaljer om Mussolinis pergament ble nylig offentliggjort av Bloomsbury

Publishing.