Quiz: Djengis Khan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Hvor kom egentlig Djengis Khan fra?

Hvordan begynte det hele da han 16 år og nygift hadde samlet de mongolske stammene under seg?

Hva mener man var et av mange fortrinn ved Djengis Khans militære tenkemåte?

Hvorfor erobret Djengis Khan den muslimske staten Khwarizm (en del av Persia) i 1220?

Hvor langt mot vest kom Djengis Khan?

Hvor mange mennesker mistet livet under de mongolske erobringene?

Kanskje du er interessert i