Quiz: Jeanne d'Arc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

I 1429 klarte den bare 16 år gamle bondejenta Jeanne å få audiens hos den senere franske kongen Charles 7. - og i tillegg overbevise ham om at hun kunne befri Frankrike fra den engelske okkupasjonen. Hvordan gjorde hun det?

Jeanne d'Arcs første store militære triumf var erobringen av byen Orleans i mai 1429. Hva mener den moderne historieforskningen var hennes største styrke?

Engelsk rettsvesen unnlot å anklage Jeanne d'Arc for å være heks, men nøyde seg med den mildere kjetteriparagrafen. Hvorfor?

En annen kvinne bidro til at Jeanne d’Arc i det hele tatt ble med på felttoget mot Orleans der hun fikk sin militære rolle. Hvem var det?

Hvordan fikk engelskmennene fatt i Jeanne d'Arc etter at hun var blitt tatt til fange i mai 1430?

Jeanne d’Arcs trofaste våpenfelle, Étienne de Vignolles, også kjent som La Hire, har sitt portrett på et moderne produkt. Hvilket?

Kanskje du er interessert i