Quiz: Karl den store

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Karl den store hersket over et av Europas største riker fra 768 til 814. Hvilken betegnelse brukes i dag om riket hans?

Pipin den eldre var stamfar til slekten Karl den store var en del av. Hva var navnet på denne kongeslekten?

Da faren, Pipin 3. «den lille», døde i 768, ble Karl utnevnt til konge. Men Karl måtte dele tronen med sin bror...

Karls ønske om å spre kristendommen førte til en massakre i 782, der Karls menn drepte 4500 krigsfanger i byen...

Det mer enn 900 år gamle «Rolandskvadet» handler om et angrep på Karls hær i Pyreneene. Når fant angrepet sted?

Karl den store hadde riket sitt under kontroll. Hva kaltes embetsmennene som holdt øye med lokale grever og markgrever?

Rundt omkring i Europa står mange statuer av Karl den store. Denne rytterstatuen står foran en berømt kirke. Hvilken?

Karl var den første som ble kronet som keiser i Roma etter Romerrikets fall. Til tross for keiser­tittelen bodde han i...

Som konge la Karl mye krefter i å innføre reformer innenfor undervisning. Hva het munken som styrte Karls hoffskole?

I tillegg til «den store» fikk Karl også et annet tilnavn for sin innsats med å samle restene etter Romerriket. Hvilket?

28. januar 814 døde Karl etter kort tids sykdom og ble begravd samme dag. Hvilken sykdom døde han av?

Kanskje du er interessert i