Effektivitet var nøkkelordet for musketerene. De dro som regel i kamp som de første og vendte tilbake når seieren var sikret.

Tema: Musketerene

Bondesønner ble solkongens elitesoldater.

Kampvillige, lojale og modige på grensen til det dum-dristige. Musketerene var Frankrikes viktigste våpen på 1600-tallets europeiske slagmarker. Vel var de en gjeng brautende bønder med dialekter som fikk pariserne til å hånle, men musketerkorpset kjempet seg opp i hierarkiet og endte som Ludvig 14.s fryktede elitestyrke.

Kanskje du er interessert i