Det første korstoget: Kristen fillehær angriper Jerusalem
Korsfarere kjemper under det første korstoget
Korstog

Det første korstoget: Kristen fillehær angriper Jerusalem

22 minutter

Hobbydykker finner korsfarersverd i Israel
Arkeolog står med korsfarersverd i vannkanten
Korstog

Hobbydykker finner korsfarersverd i Israel

2 minutter

Nytt funn: Korsfarere led en grusom død
Korstog

Nytt funn: Korsfarere led en grusom død

2 minutter

Korsriddere stakk til sjøs – og ble pirater
Lyd Pirater fra Malta angriper osmansk skip.
Korstog

Korsriddere stakk til sjøs – og ble pirater

22 minutter

Korsriddere går amok: voldtar og massakrerer kristne
Lyd
Korstog

Korsriddere går amok: voldtar og massakrerer kristne

21 minutter

Det siste korstoget nedslaktet kristne kjettere
Korstog

Det siste korstoget nedslaktet kristne kjettere

1 minutter

Barnekorstog - fleip eller fakta?
Korstog

Barnekorstog - fleip eller fakta?

2 minutter

Tempelridderne var guds elitetropper
Korstog

Tempelridderne var guds elitetropper

14 minutter

Korstogene: Hellig krig
Korstog

Korstogene: Hellig krig

7 minutter

side 1 / 2