hellig krig i europa

Katarene gikk inn for fri sex, likhet mellom kjønnene, og de var imot krig. Prestene deres var vegetarianere som levde et fromt og nøysomt liv, i motsetning til paven og kardinalene som levde et liv i luksus. I 1209 sendte paven en korstogshær mot katarene for å utrydde dem og deres kjetterske tro.

2. februar 2011 av Stine Overbye

Books:
Barber, Malcolm: The Cathars, Pearson 2000.
O,Shea, Stephen: The Perfect Heresy, Walker & Company 2000.

Websites:
www.languedoc-france.info/12-cathars.htm

Kanskje du er interessert i