The Print Collector/Imageselect

Kunne barn delta i korstogene?

Korstogene var ikke for sarte sjeler, og det hører da også til sjeldenhetene at barn deltok - iallfall i korstog som var godkjent av kirken.

Middelalderens korstog bestod som regel av voksne menn.

Selv om krigerne noen ganger hadde med seg familiene sine på de ofte mangeårige korstogene, deltok ikke barn vanligvis i kampen for å gjenerobre Det hellige land.

Historikerne kjenner imidlertid til to tilfeller der barn og unge samlet seg til korstog.

Begge barne-korstogene fant sted i 1212 og hadde form av folkelige bevegelser som ikke ble støttet av kirken.

Det ene korstoget ble anført av en ung tysker ved navn Nicholas, som samlet titusenvis av disipler med sine svoveltaler.

Gruppen av barn og unge dro av gårde mot Italia, der Middelhavet – ifølge Nicholas – ville åpne seg slik at korsfarerne kunne gå til Jerusalem.

De fleste følgerne døde imidlertid av sult og utmattelse underveis.

Rundt 7000 følgere nådde Genova, der de gjorde opprør mot Nicholas da havet sviktet. De vendte deretter tilbake til Tyskland.

Det andre korstoget oppsto sommeren 1212 rundt en 12 år gammel fransk gjeter som mente han hadde et brev fra Jesus til den franske kongen.

Gutten dro til Paris med sine 30.000 tilhengere for å levere brevet, men ble avvist av kong Filip 2.

Skuffet reiste gjeteren og følget hans rundt i Frankrike for å utføre mirakler og oppildne folket til å følge ham til Det hellige land.

I mellomtiden ble de unge korsfarerne så slitne og fattige at korstoget til slutt gikk i oppløsning.