Ny forskning: Hellig konge døde av skjørbuk

Ny forskning viser at en av Frankrikes viktigste konger døde av skjørbuk under det åttende korstoget. Hans sterke tro tillot ham nemlig ikke å spise den lokale maten, som var rik på C-vitaminer.

En karbon-14-datering pluss en sammen­ligning med kongens øvrige skjelett viser at kjeven er ekte.

Ny forskning tyder på at kong Ludvig den hellige ikke døde av pest under det 8. korstoget i 1270, som man hittil har trodd, men som følge av skjørbuk.

Undersøkelser av den franske kongens kjeve foretatt av et internasjonalt forskerteam under ledelse av den franske retts­medisineren Philippe Charlier viser nemlig tydelige tegn på at sykdommen angrep tenner og gummer.

Troen på Gud ble hans død

Ludvig døde under korstoget i Tunisia og kjeven hans har i flere hundre år blitt oppbevart som relikvie i Notre Dame i Paris. Forskerne fikk allernådigst lov til å undersøke kjeven og kunne konstatere tegn på skjørbuk.

Sannsynligvis ble kongen rammet av sykdommen fordi han nektet å spise den lokale maten i Tunisia. Ludvig den hellige var sterkt troende og mente at et liv i askese brakte ham tettere på Gud.

“Han spiste ikke en variert kost og fastet ofte. Samtidig var korsfarerne ikke særlig godt forberedt og hadde verken frukt eller grønnsaker med på turen”, ­forteller Charlier.

Nå skal også magen undersøkes

Skjørbuk kan være dødelig, men det er langt fra sikkert at sykdommen alene var årsak til kongens død. Istedet svekket den kongen og gjorde ham mer mottakelig for f.eks. dysenteri, som raste i korsfarerleiren og endte med å gjøre korstoget til en brakende fiasko i løpet av få måneder.

For å skaffe seg sikkerhet om den egentlige dødsårsaken er forskernes neste skritt å undersøke kongens mage, som ble konservert i en blanding av vin og urter etter hans død.