Quiz: Korstogene

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Hvilken by var blant hovedmålene for de kristne korstogene?

Hva het de fire korsfarerstatene som ble grunnlagt under det første korstoget (1095–1099)?

Hvordan sto det til i England mens kong Richard 1. (Richard Lionheart) deltok i det tredje korstoget (1187–1192)?

Hva skjedde ved Hittins Horn i Galilea 4. juli 1187?

En av de mest kjente korsfarerordnene var Tempelridderne. Men hvorfor het de det?

Hvem var egentlig Saladin (1137–1193) som ble en av korsfarernes mest kjente motstandere?

Kanskje du er interessert i