Tempelridderne og den gjeveste skatten

Beretninger om skjulte skatter har sendt tusenvis av skattejegere på livsfarlige ekspedisjoner. Den gjeveste gevinsten er tempelriddernes enorme rikdommer.

Beretninger om skjulte skatter har sendt tusenvis av skattejegere på livsfarlige ekspedisjoner. Den gjeveste gevinsten er tempelriddernes enorme rikdommer.

En oktobernatt i 1307 skranglet en kortesje av hestekjerrer ut av Paris. Mennene som bevoktet kortesjen, speidet nervøst etter kongens soldater, og med god grunn: På kjerrene var umåtelige rikdommer stuet sammen. Rikdommer fra Tempelridderordenens skattkammer.

Noen dager senere ble den uvurderlige lasten på kjerrene båret om bord på en flotilje av seilskip som ventet i havnen i La Rochelle på den franske atlanterhavskysten. Sent om kvelden 12. oktober gled flotiljen ut i Biscaya. Deretter forsvant den sporløst.

Beretningen om flukten med Tempelridderordenens skatter stammer fra frimurerdokumenter fra 1300-tallet, men er ikke nevnt i andre historiske dokumenter. Til gjengjeld har det ikke skortet på myter og ville spekulasjoner om skatten, dens tilholdssted og dens beskaffenhet.

Ifølge noen fortellinger består skatten av fabelaktige rikdommer, mens andre mener at det dreier seg om intet mindre enn den hellige gral.

Skjulestedet for skatten har blitt utpekt vidt forskjellige steder, fra Pyreneene til en rundkirke på Bornholm, og skattejegere går fremdeles i tempelriddernes fotspor. For løftet om enorme rikdommer og evig berømmelse gjør tempelriddernes skatt verdt slitet – til tross for at ingen noen gang har klart å finne bevis for at den faktisk eksisterer.

Rike og mektige

Ingen er i tvil om at Tempelridderordenen satt på enorme rikdommer. Den ble grunnlagt som en religiøs og militær orden i 1119 for å yte beskyttelse til kristne pilegrimer på vei mot Det hellige land.

De første tempelridderne etablerte hovedkvarteret like ved Tempelhøyden i Jerusalem, i ruinene av den legendariske og styrtrike kong Salomos tempel. Paven erklærte ordenen for å være en veldedig institusjon, og den mottok en jevn strøm av pengegaver fra velstående støttespillere.

I løpet av de neste knapt 200 årene skapte tempelridderne en enorm formue. De eide mektige borger, store landområder, edle metaller, juveler og relikvier. Ridderne etablerte også en tidlig form for bankvesen, og lånte ut penger til blant annet europeiske konger. Dette gjorde dem enda rikere.

Verdiene var forsvunnet

Tempelriddernes pengeutlån skulle også bli deres undergang. Den franske kongen Filip 4. hadde stor gjeld til tempelridderne. På 1300-tallet begynte det å sirkulere løse rykter om kjetteri i ordenen, og kongen øynet muligheten for både total gjeldssanering og en solid kapitalinnsprøytning til det kongelige skattkammeret.

  1. oktober 1307 ble alle ordenens ledere i Frankrike arrestert, og siden torturert og henrettet. Den griske kongen presset også paven til å beordre tempelridderne arrestert over hele Europa, og på kort tid hadde Filip satt en brutal stopper for en av kontinentets rikeste og mektigste organisasjoner.

Men da kong Filip inntok tempelriddernes hvelv for å konfiskere formuen deres, ble han dypt skuffet. Der fantes det langt færre verdier enn antatt. En teori er at tempelridderne hadde hørt om at et angrep var i emning og derfor sørget for å rydde rikdommene sine av veien til en ukjent destinasjon.

Frimurerdokumentene er de eneste historiske kildene som underbygger denne teorien, og her argumenteres det for at tempelridderne deretter satte kursen mot Skottland. Der hadde pavens bannlysning av ridderne ingen autoritet, fordi landet var ekskommunisert av kirken. Teorien blir imidlertid avvist på det kraftigste av skotske middelaldereksperter.

Den gjeveste skatten

Andre teorier plasserer skatten i for eksempel Frankrike. Kirken La Madeleine i landsbyen Rennes-le-Château har de siste 150 årene vært blant de mest omtalte. Mange av teoriene har imidlertid vist seg å være basert på fri fantasi og forfalskede dokumenter. Rykter bidrar også til mystikken.

Det er påstått at skatten i tillegg til rikdommer omfatter mytiske relikvier, inkludert den hellige gral, som Tempelridderne skal ha kommet i besittelse av under oppholdet på Tempelhøyden i Jerusalem.

Det fins overhodet ikke spor av belegg for de mange mytene og legendene som omgir tempelriddernes rikdommer. Men det forandrer ikke det faktum at skatten fortsatt er den mest ettertraktede av dem alle.