Shutterstock

Når betydde et hvitt flagg at man overga seg?

Et hvitt tøystykke har vært tegn på overgivelse i tusener av år.

Soldater har viftet med hvite flagg for å overgi seg i tusenvis av år.

F.eks. skriver den romerske historikeren Livius at et kartagisk skip hengte opp en hvit klut under 2. puniske krig (218-201 f.Kr.) fordi det ville overgi seg.

Historikeren Tacitus forteller at keiser Vitellius’ styrker brukte hvite flagg i år 69 e.Kr.

Det er usikkert hvorfor akkurat den hvite fargen ble valgt, men det var sannsynligvis et spørsmål om hvilket stoff det var lettest å få tak i.

Folk gikk som regel i hvite klær, og samtidig kunne man lett se hvitt i et landskap som gjerne besto av mørkere naturfarger.

I løpet av middelalderen ble den hvite fargen et generelt akseptert tegn på at man overga seg.

Krigsfanger begynte f.eks. å få et hvitt tøystykke bundet til hatten eller hjelmen.

Herfra begynte det hvite flagget over hele verden å bli brukt som et tegn på at en soldat eller enhet ikke ønsket å kjempe videre.

I 1864 ble flagget til og med nedfelt i Genève-­konvensjonen.