Når ble Sveits nøytralt?

Sveits har ikke vært i krig med andre nasjoner siden 1815. På det tidspunktet deltok landet som fransk lydstat i Napoleonskrigene, og 12 000 sveitsere fulgte blant annet med Napoleon på hans katastrofale felttog mot Russland.

Etter Napoleons nederlag garanterte stormaktene ved Wienerkongressen i 1815 Sveits' suverenitet, og landet erklærte seg nøytralt i alle fremtidige kriger.

I 1847 ble Sveits kastet ut i en borgerkrig mellom deler av landets katolikker og protestanter. Det ble den siste væpnede konflikten i landets historie.