Når er en krig en verdenskrig?

Hva er egentlig definisjonen på en verdenskrig? Og har det bare vært to?

Under sjuårskrigen kjempet britiske og franske skip mot hverandre over hele kloden, fra Det indiske hav til Karibia.

Begrepet «verdenskrig» har ingen formell definisjon. Det ble brukt første gang i september 1914 av en tysk vitenskapsmann, Ernst Haeckel, som i en artikkel forutså at stormaktskrigen som nylig var brutt ut i Europa, ville bli «den første verdenskrig i ordets fulle betydning».

Første verdenskrig kom til å omfatte Europa, Afrika, Nord-Amerika, Asia og alle verdens hav – men det var ikke første gang at en konflikt spredte seg over hele kloden.

Kamper mellom franskmenn og briter i skogene i Nord-Amerika bidro i 1756 til å utløse sjuårskrigen mellom Europas stormakter, og oppgjøret deres bredte seg til koloniene i Asia og Afrika.

Napoleonskrigene 50 år senere rammet en enda større del av verden. Her deltok den unge staten USA også, og det foregikk kamper på søramerikansk jord.