Når fikk slagmarken musikk?

Hvem var de første som brukte musikere i hæren?

Under den amerikanske borgerkrigen fikk de fryktløse trommeguttene nærmest mytisk status.

Det kan være vanskelig å tidfeste akkurat når krigere begynte å bruke musikk. Men allerede i oldtiden slo stammefolk sine spyd eller køller mot hverandre for å skremme motstanderne. Arkeologiske funn viser at de egyptiske hærene brukte trommer og horn rundt 1600 f.Kr. Trommene ble særlig brukt når soldatene var på lange marsjer. Den ensformige rytmen fra trommene virket bedøvende på troppene og styrket deres utholdenhet. Samtidig ble musikken brukt til å skremme fienden.

En hoiende hær på tusenvis av mann med både horn og trommevirvler i bakgrunnen, kunne skremme enhver motstander.

Etter hvert som taktikken på slagmarken ble mer avansert, begynte hærførere å bruke instrumenter til å gi kommandoer. Trommeslagere slo for eksempel en bestemt virvel for «til angrep» og en annen for «retrett».

På samme måte sendte hornblåserne kommandoer ut over slagmarken slik at store enheter i kampens hete visste akkurat i hvilken retning offiserene ville ha dem til å gå, og hvilke ordrer de skulle følge.