Otto 1. (til venstre) var det tyskromerske rikets første keiser.

© Alfred Rethel/Historisches Museum Frankfurt

Når forsvant Det tysk-romerske riket?

Det tyskromerske riket ble skapt da Otto 1. ble kronet år 962. Keiserdømmet ble holdt sammen lenger enn de fleste andre.

Det tysk-romerske keiserdømmet, også kalt Det hellige romerske riket av den tyske nasjon, var en viktig maktfaktor i Europa i mange hundre år. Historikerne daterer rikets fødsel til Otto Is keiserkroning i 962.

Etter trettiårs­krigen (1618–48) var keiserdømmet kraftig svekket, og filosofen Voltaire omtalte det i en berømt formulering som «verken hellig eller romersk og ikke engang et rike". Riket ble oppløst i 1806 etter Østerrikes nederlag mot Napoleon, og dets kjerneområde ble et østerriksk keiserdømme.