Otto 1. (til venstre) var det tyskromerske rikets første keiser.

© Alfred Rethel/Historisches Museum Frankfurt

Når forsvant Det tysk-romerske riket?

Det tyskromerske riket ble skapt da Otto 1. ble kronet år 962. Keiserdømmet ble holdt sammen lenger enn de fleste andre.

9. mai 2018 av Björn Lundberg

Det tysk-romerske keiserdømmet, også kalt Det hellige romerske riket av den tyske nasjon, var en viktig maktfaktor i Europa i mange hundre år. Historikerne daterer rikets fødsel til Otto Is keiserkroning i 962.

MADAME TUSSAUD: FORRETNINGSKVINNE VED GILJOTINEN

Etter trettiårs­krigen (1618–48) var keiserdømmet kraftig svekket, og filosofen Voltaire omtalte det i en berømt formulering som «verken hellig eller romersk og ikke engang et rike". Riket ble oppløst i 1806 etter Østerrikes nederlag mot Napoleon, og dets kjerneområde ble et østerriksk keiserdømme. 

Kanskje du er interessert i