Borgerne stormet forhatt fengsel

10. januar 2011 av Henrik Elling

Stormen på Bastillen regnes som begynnelsen på den franske revolusjon. På 1700-tallet fungerte festningen som fengsel og våpenlager.
Paris' borgere fryktet at kongen kom til å beordre soldater til byen for å knuse den ulmende uroen. Rundt middagstider 14. juli 1789 gikk de derfor til angrep på Bastillen, drepte fengselets kommandant Bernard-René de Launay og 32 soldater, og befridde sju fanger. Samtidig sikret de seg Bastillens kanoner og krutt. Dagen er siden blitt feiret som Frankrikes nasjonaldag.
Straks etter stormen begynte rivingen av Bastille-fengselet, og i november var alle spor etter festningen borte. Steinene ble i stor utstrekning brukt til å bygge Concorde-broen over Seinen ved Place de la Concorde.

Neste stopp Conciergeriet 1,2 km

Books:
● Christopher Hibbert: The French Revolution, Penguin, 2001
● Dylan Rees: France in revolution, Hodder Murray, 2008
● Ruth Scurr: Fatal Purity, Vintage, 2007

Websites:
www.victorianweb.org/history/hist7.html

Kanskje du er interessert i