Den franske revolusjon

Stormingen av Bastillen, halshugginger i hopetall, og frihet, likhet og brorskap. Den franske revolusjonen fra 1789 til 1799 førte til kongedømmets fall og til et redselsregime som rystet hele Europa. Før revolusjonen vaklet økonomien i Frankrike. Det skyldtes spesielt landets deltakelse i den amerikanske uavhengighetskrigen mot britene fra 1775 til 1783. Pengene til krigen ble skaffet ved å oppta store lån, og midt i 1780-årene var den franske staten på randen av konkurs. Prisen på brød steg voldsomt.