Den haitiske revolusjonen: Slavenes dyrekjøpte seier

I 1791 brøt det ut et slaveopprør i den franske kolonien Saint-Domingue – dagens Haiti. De undertrykte svarte i kolonien hadde fått nok av å slite seg ut for de hvite. Oppstanden ble begynnelsen på historiens eneste seierrike slaveopprør.

Slaget om Palm Tree Hill under den haitiske revolusjonen.

Brutaliteten i «Slaget ved Palm Tree Hill» stemmer veldig godt med samtidens beskrivelser av krigshandlingene i Haiti, selv om det er malt 50 år etter krigens slutt. Maleri fra 1855 av den polske slagmaleren January Suchodolski.

© CBW/Imageselect

Da den franske revolusjon brøt ut i 1789, ga den gjenlyd over hele verden.

Budskapet om frihet nådde også den franske kolonien Saint-Domingue i Karibia – dagens Haiti.

Her tok slavene den franske revolusjonens slagord om frihet, likhet og brorskap helt bokstavelig. Og derfor grep de til våpen mot plantasjeeierne i 1791.

Fra 1791 til 1804 bølget opprøret frem og tilbake mellom de dårlig utrustede slavene og de undertallige franske soldatene.

Flere ganger holdt oppstanden på å bli slått ned. Det så verst ut da Napoleon kom til makten. I Frankrike feide han de revolusjonære idealene til side, og kort tid etter sendte han en hær på over 20 000 mann til Saint-Domingue.

Hærens ordre gikk ut på at den skulle slå ned slaveopprøret med alle tilgjengelige midler og gjenopprette slaveriet.

Men opprørerne hadde andre planer. De dro opp i fjellene for å slå tilbake med geriljaangrep mens de ventet på at tropiske sykdommer skulle svekke de franske soldatene.

Følg opprørets gang fra den første gnisten under et voodoo-ritual i Saint-Domingue til Frankrike erkjenner nederlaget – og tar en grusom hevn.

Sammensvergelsen i Alligatorskogen

Noe er på gang i Saint-Domingue. 200 slaver som nyter høy status blant øyas halve million svarte, har funnet veien til Alligatorskogen (Bois Caïman). Her i skogen på øyas nordkyst gjøres det forberedelser til å gjennomføre en voodoo-seremoni.

Saint-Domingues franske koloniherrer er ikke begeistret for voodoo. De avskyr villskapen i de afrikanskinspirerte, hedenske seremoniene, men i alminnelighet ser de på voodoo som et relativt harmløst tidsfordriv for slavene sine.

Voodoo kan kanskje være ufarlig til hverdags, men ikke denne dagen – søndag 14. august 1791. Bare to år har gått siden pariserne stormet Bastillen og startet Den franske revolusjon. Nå har frihetsbudskapet fra de undertrykte massene i Frankrike nådd Saint-Domingue.

Hispaniola i 1921 med Haiti i vest og Den dominikanske republikk i øst.

Columbus besøkte øya under sin første reise til Amerika i 1492 og kalte den Hispaniola. Med tiden annekterte franske pirater gradvis den vestlige delen av øya, og i 1697 overtok Frankrike formelt området under navnet Saint-Domingue (senere Haiti). Den østlige delen består i dag av Den dominikanske republikk.

© Public domain

Siden Kristoffer Columbus kom til øya Hispaniola (som Saint-Domingue er den vestlige delen av) tre århundrer tidligere, har øyas svarte befolkning først vært underlagt spansk og deretter fransk kolonistyre. Men det skal det bli slutt på nå.

Voodoo-presten Dutty Boukman leder seremonien sammen med prestinnen Cécile Fatiman.

«Vil dere vinne? Så fornekt deres hvite gud og omfavn den afrikanske ånd. Da blir dere fri», roper Dutty Boukman til sine tilhørere som er samlet rundt et stort bål.

På et tidspunkt maner prestinnen Cécile Fatiman frem voodoo-ånden Erzulie Dantor som forteller tilhengerskaren i skogen at de skal føre an i et opprør som vil sette de svarte i Saint-Domingue fri fra slaveriet for all fremtid.

Under ritualet skjærer prestinnen halsen over på et villsvin som symboliserer forfedrenes ånder. Hun ber dem som er samlet, om å drikke blodet og dermed besegle sin lojalitet mot revolusjonen.

Møtet i Bois Caïman har fått mytisk status i dagens Haiti, men alle beskrivelsene av det som skjedde, ble skrevet ned i ettertid og er dessuten farget av forfatternes etniske ståsted.

Derfor er det flere ulike teorier om hva som faktisk utspilte seg i Alligatorskogen den dagen. Men effekten av møtet er ikke til å ta feil av.

Massakre på hvite under den haitiske revolusjonen.

Den haitiske revolusjonen viser ingen nåde: De svarte opprørerne stikker plantasjer og byer i brann, og det utspiller seg massakrer på den hvite befolkningen overalt. Illustrasjon fra 1833.

© Wikimedia Commons

Noen dager etter voodoo-seremonien i Alligatorskogen sprer slaveopprøret seg som ild i tørt gress gjennom den franske kolonien.

Anført av Dutty Boukman tar opprørerne plantasje etter plantasje i den nordlige delen av Saint-Domingue og setter fri slavene. De aller fleste slutter seg så til opprøret.

På noen få uker har slavehæren vokst til over 100 000 mann. Nesten 2000 plantasjer er brent ned til grunnen, og bortimot 1000 slaveeiere har mistet livet.

Og det er bare begynnelsen på slavenes blodige kamp mot den hvite overmakten.

Frankrike tjente grovt på Saint-Domingue

Slaver arbeider på en sukkerrørplantasje på øya Antigua i Karibia.

Arbeidet på plantasjene krever mange hender, men overskuddet fra produkter som sukkerrør, kaffe og fargepigmentet indigo er likevel svimlende høyt. Bildet er fra en sukkerrørplantasje på den karibiske øya Antigua.

© British Library

I 1791 er Saint-Domingue en gullgruve for franskmennene. De omtaler kolonien som «Antillenes perle» fordi den produserer enorme mengder sukker, bomull og kaffe – mer enn noe annet sted i verden på denne tiden.

Saint-Domingue kom under fransk styre i 1697, og store deler av Frankrikes økonomi ble siden knyttet til leveransene av billig sukker og kaffe fra kolonien.

På ca. 7000 plantasjer over hele kolonien slet svarte slaver uten stans fra soloppgang til solnedgang seks dager i uken.

Illustrasjon av slaveskip fra 1790.

I 1790 skapte britiske motstandere av slaveri denne illustrasjonen av trengselen på et slaveskip.

© Shutterstock

Slavene kom opprinnelig fra Afrika, der de ble tatt til fange og siden fraktet til kolonien i Karibia om bord på store slaveskip.

Det var store kulturforskjeller mellom de afrikanske landene som slavene kom fra, og de opprinnelige slavene snakket mange forskjellige språk.

Gjennom generasjoner utviklet de afrikanske slavene i kolonien et felles språk og en felles kultur som fikk navnet «kreol». Det var en sammensmelting av forskjellige afrikanske språk, tradisjoner og skikker som bandt slavene sammen i en felles kultur.

Slaveeierne var hvite franskmenn og såkalte «gens de couleur» – frie fargede menn av blandet europeisk og afrikansk herkomst.

Øverst i samfunnshierarkiet sto de hvite mennene, og under dem kom «gens de couleur». Disse befolkningsgruppene kunne eie og drive plantasjer. De svarte slavene befant seg nederst i det strenge hierarkiet og hadde ingen eller svært få rettigheter.

Slavenes hevn

Franske offiserer blir hengt under den haitiske revolusjonen.

I de fleste av samtidens skildringer av Haitis revolusjon er synsvinkelen nesten alltid til fordel for de hvite: De svarte er barbarer – og de hvite er ofrene. Illustrasjon av Marcus Rainsford fra «An Historical Account of the Black Empire of Hayti» (1805).

© Library of Congress

Plantasjeeierne i Saint-Domingue ble styrtrike, og siden det var billigere å la slavene slite seg i hjel og kjøpe nye fra Afrika enn det var å behandle slavene godt, var arbeidsforholdene umenneskelige og dødstallene absurd høye.

Etter å ha vært utsatt for hardhendt straff (inkludert tortur og voldtekt) i årevis, var slaveopprørernes raseri mot slaveeierne enormt.

I de første månedene av opprøret ble over 4000 hvite menn drept. På denne tiden utgjorde de svarte slavene en halv million mennesker mot 30 000 hvite kolonister og 30 000 «gens de couleur». Koloniens herskerklasse utgjorde altså et lite mindretall.

I begynnelsen av 1792 hadde opprørerne klart å få kontroll over to tredjedeler av Saint-Domingue.

Som svar sendte Frankrike flere tusen soldater til øya for å slå ned opprøret, men opprørerne var mye bedre organisert enn forventet.

Det skyldtes ikke minst Toussaint Louverture. Han var en tidligere slave som hadde fått sin frihet i 1776. Han var blitt den mest innflytelsesrike lederen av revolusjonen etter at den opprinnelige opprørslederen, Dutty Boukman, ble drept av franskmennene da opprøret var bare to måneder gammelt.

«Vi ønsker ikke en frihet som utelukkende gis til oss, men en absolutt anerkjennelse av prinsippet om at ikke noe menneske som er født rød, svart eller hvit, kan være et annet menneskes eiendom», sa Louverture, som både var en begavet militærstrateg og en karismatisk taler.

Slaveopprøret fikk også uventet hjelp utenfra av kolonimaktene Spania og Storbritannia, som kjempet mot Frankrike under revolusjonskrigene som brøt ut i Europa i 1792.

Spania og Storbritannia forsynte opprørerne med våpen, ammunisjon og mat for å hjelpe dem i kampen mot den felles fienden. Derfor fattet de hardt pressede franskmennene en drastisk beslutning i 1793: De avskaffet offisielt slaveriet i koloniene sine.

Dermed ble slaveopprøret i Saint-Domingue verdenshistoriens første vellykkede slaveoppstand. Men seieren skulle vise seg å ha en utløpsdato.

Den svarte Spartacus

En døende Toussaint Louverture i fengselet i Frankrike.

En døende Toussaint Louverture i fengselet i Frankrike. Fargelagt gravering fra 1855.

© Shutterstock

Toussaint Louverture skifter side

Etter slavenes seier skiftet Toussaint Louverture side og kjempet nå med stort hell på Frankrikes side mot de spanske og britiske styrkene.

Endelig kunne Louverture konsentrere seg om sitt egentlige kall – å bevise overfor Frankrike at fred og økonomisk fremgang godt kunne eksistere på øya uten slaveri.

I årene som fulgte konsoliderte Louverture sin makt i Haiti ved å nedkjempe sine politiske rivaler og få i gang landbruksproduksjonen igjen.

Sukker- og kaffedyrkingen skjøt fart fordi han overtalte – og noen ganger tvang – de tidligere slavene til å arbeide på plantasjene under sine tidligere eiere, men nå som frie menn med en fast, lav lønn.

På slutten av år 1800 invaderte Louverture den spanske kolonien Santo Domingo (i dag hovedstaden i Den dominikanske republikk) og satte fri slavene – uten Frankrikes samtykke.

Året etter vedtok opprørslederen en ny grunnlov for Saint-Domingue som utnevnte ham selv til generalguvernør på livstid og innførte hjemmestyre for øya.

Napoleon narret opprørsleder

Franskmenn går i land i Saint-Domingue under den haitiske revolusjonen.

Den franske generalen Charles Leclerc går i land i Saint-Domingue i 1802 med en stor styrke av friske soldater.

© Shutterstock

Den nye grunnloven gjorde Napoleon rasende. Han hadde kommet til makten i Frankrike ved et statskupp i 1799. I januar 1802 var han klar med sitt mottrekk mot den haitiske revolusjonen.

Han sendte sin svoger, general Charles Leclerc, og ca. 30 000 soldater til Saint-Domingue for å styrte Louverture og gjenopprette full fransk kontroll over kolonien.

«Min beslutning om å ødelegge de svartes autoritet i Saint-Domingue er ikke så mye basert på overveielser om handel og penger som på behovet for alltid å blokkere de svartes fremmarsj i verden», lød den klare beskjeden fra Napoleon.

Louverture visste at slavehæren hans ikke kunne hamle opp med de erfarne franske soldatene. Han trakk derfor hæren sin tilbake fra kysten og forskanset seg inne i landet.

Franskmennene ville ikke være forberedt på tropiske sykdommer i kolonien, og jo lenger de befant seg på øya, desto flere soldater ville dø av naturens egne biologiske våpen. Når de franske soldatene var tilstrekkelig svekket, ville Louverture sette inn sitt angrep.

De tropiske sykdommene fikk ganske riktig bukt med mange av Leclercs soldater, men ikke nok til å passivisere franskmennene. Derfor inngikk opprørslederen en fredsavtale med Napoleon etter flere uker med harde kamper.

I bytte for å legge ned våpnene og erklære lojalitet til Frankrike ble Louverture lovet sin frihet. Men i et ubevoktet øyeblikk under forhandlingene med de franske styrkene ble Louverture arrestert og straks sendt med skip til Frankrike.

Opprørslederen døde i fengselet Fort de Joux i Frankrike året etter. Louverture følte seg imidlertid overbevist om at revolusjonen ville fortsette uten ham. Som han skrev fra fengselscellen:

«Ved å styrte meg har du ikke gjort annet enn å felle stammen av den svarte frihets tre i Saint-Domingue – treet vil igjen springe ut fra røttene, for de er tallrike og dype.»

Fire mislykkede slaveopprør

Haitis revolusjon er fremdeles historiens eneste vellykkede slaveopprør.

Men slaveopprøret i Saint-Domingue er ikke den eneste gangen slaver har forsøkt å ta opp kampen mot overmakten.

Slaveopprøreren Spartacus.
© Wikimedia Commons

Spartacus – til kamp mot Romerriket

I år 73 f.Kr. startet den romerske gladiatoren Spartacus et opprør mot Romerriket. Spartacus fikk tilslutning fra rikets slaver, og snart hadde han en hær på over 70 000 mann.

Det fulgte en rekke vellykkede slag mot romerske legioner. Men til slutt ble Spartacus’ slaveopprør slått ned i slaget ved elven Sele, og Spartacus ble selv drept. Alle de 6000 slavene som overlevde slaget, ble korsfestet til skrekk og advarsel.

Nat Turner tas til fange.
© Public domain

Nat Turner – slavehær i Sørstatene

Det mest kjente slaveopprøret i USAs historie fant sted sommeren 1831, da den afroamerikanske presten Nat Turner og 70 andre slaver stablet en geriljahær på bena.

I løpet av noen dager i august drepte Nat Turner og folkene hans omtrent 60 hvite menn på plantasjer i det sørlige Virginia. To måneder senere ble han og hans folk tatt til fange. Samtlige ble henrettet.

Samuel Sharpe.
© Shutterstock

Sam Sharpe – streikeleder ble opprørsleder

I 1831 gikk ca. 60 000 av Jamaicas i alt 300 000 slaver til streik anført av baptistpredikanten Sam Sharpe. Den fredelige protesten ble snart til et voldelig opprør.

Øyas plantasjer ble plyndret og brent. Først da det britiske militæret ble satt inn, ble opprøret slått ned. Sam Sharpe og 300 slaver ble hengt for sin deltakelse i opprøret.

Christiansted på den danske vestindiske øya St. Croix.
© Det Kongelige Bibliotek

St. Jan – slaveoppstand i dansk koloni

I november 1733 gjorde omtrent 150 slaver på øya St. Jan i Dansk Vestindia opprør mot sine danske herrer. De fleste plantasjene ble svidd av, og 70 hvite ble enten såret eller drept.

Da det kom forsterkninger fra naboøyene, søkte slavene opp i fjellene og førte geriljakrig derfra. Det var ikke før i mai 1734 at 400 tilkalte franske soldater klarte å slå ned oppstanden.

Gulfeber knuste den franske hæren

De første månedene av Napoleons nye styre på Saint-Domingue var ganske fredelige, men da han gjeninnførte slaveriet i den franske kolonien Guadeloupe, grep befolkningen i Saint-Domingue til våpen igjen. De visste at det bare var et spørsmål om tid før også de ble lagt i lenker igjen.

«Min beslutning om å ødelegge de svartes autoritet i Saint-Domingue er ikke så mye basert på overveielser om handel og penger som på behovet for alltid å blokkere de svartes fremmarsj i verden.» Napoleon Bonaparte.

Den franske keiseren var travelt opptatt med å utkjempe kriger i Europa og lot mer eller mindre general Leclerc og soldatene hans i stikken. Sommeren 1802 hadde Leclerc mistet 10 000 mann til gulfeber og hadde nå bare 8000 soldater under seg.

I 1803 ble de franske styrkene presset ut til Saint-Domingues nordlige havnebyer. Opprørshæren sto nå under ledelse av Jean-Jacques Dessalines – han hadde tilranet seg kontrollen etter at Toussaint Louverture ble bortført.

Dessalines nedkjempet de siste franske styrkene på slutten av året, og 1. januar 1804 erklærte han Saint-Domingue for uavhengig under det nye navnet Haiti.

«Vi har våget å være fri. La oss våge å være det alene og for oss selv», sa Dessalines.

Erklæringen om at Haiti var en selvstendig nasjon, ble møtt med frykt i Europa og USA.

Hvis et svart slaveopprør kan velte en kolonimakt på Haiti, kan det også skje alle andre steder.

De spirende demokratiene i Europa ga derfor blaffen i likhet og menneskerettigheter hvis det skulle bety at pengestrømmen fra koloniene deres ble avbrutt og svarte mennesker fikk makt til å drepe sine hvite koloniherrer.

Slaveopprør inspirerte frihetskjempere verden over

Toussaint Louverture og Napoleon Bonaparte.

Toussaint Louverture portrettert som feltherre til hest på et fransk trykk fra 1802. Illustrasjonen er muligens en hånlig parafrase over Jacques-Louis Davids berømte maleri av Napoleon Bonaparte fra 1800 (til høyre).

© British Museum & Public domain

Til tross for sin vellykkede revolusjon har Haiti gjennom årene som uavhengig nasjon vært plaget av elendig økonomi, kriminalitet, atskillige statskupp og despotiske diktatorer.

Men selv om demokratiet aldri slo rot i Haiti, har opprøret inspirert millioner av slaver og undertrykte verden over til å kjempe for frihet og likhet for alle uansett rase.

Som Haiti-forskeren Laurent Dubois skriver i boken «Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution»:

«Ved å skape et samfunn der alle mennesker av alle farger fikk frihet og statsborgerskap, forvandlet den haitiske revolusjonen verden for alltid. Den var en sentral del av avskaffelsen av slaveriet i Amerika og derfor et avgjørende øyeblikk i demokratiets historie, et som la grunnlaget for den fortsatte kampen for menneskerettigheter overalt.»

Frankrike satte Haiti i bunnløs gjeld

Haitis president Jean-Pierre Boyer tar imot fransk delegasjon.

Haitis president Jean-Pierre Boyer mottar Karl 10.s anerkjennelse av Haitis uavhengighet samt erstatningskrav på 150 millioner franc til øyas tidligere eiere.

© Bibliothèque Nationale de France

Etter at revolusjonen var over i 1804, slet Haiti med å få økonomisk fotfeste som uavhengig nasjon, men USA og stormaktene i Europa betraktet opprørskolonien som en paria og nektet å handle med dem.

USAs president, Thomas Jefferson (1801–1809), arbeidet bevisst for å isolere Haiti politisk og kvele landet økonomisk. Han fryktet at slavenes suksess i Haiti ville inspirere til lignende oppstander i USA.

Den økonomiske situasjonen ble helt kaotisk for Haiti da Frankrikes Karl 10. sendte en armada av krigsskip til Haiti i 1826. Den unge nasjonen fikk beskjed om å betale 150 millioner franc i erstatning til de franske plantasjeeierne, ellers ville landet bli invadert.

Med pistolen mot hodet ga Haiti etter for det ublu kravet og begynte å betale ned gjelden, som tilsvarer 320–425 milliarder nåtidskroner. Først i 1947 – etter 122 år – var gjelden til de i alt 7900 etterkommerne av slaveeierne betalt.

Etter at et jordskjelv la det allerede lutfattige Haiti i ruiner i 2010, skrev en rekke franske forfattere og journalister et åpent brev til Frankrikes president og forlangte at landet skulle betale alle pengene tilbake til Haiti. Det er ennå ikke overført så mye som en euro.