Den hjemløse legionen

Under den russiske revolusjon strandet 60 000 tsjekkiske soldater i Russland. I et desperat forsøk på å komme seg hjem erobret de den transsibirske jernbanen. Ferden endte i Vladivostok, 7000 km unna. Underveis slo de Den røde armé og sikret seg tsarens gull.

Books:
Læs mere
● David Bullock: The Czech Legion 1914-20, Osprey
Publishing, 2009 ● Peter Flemming: The fate of Admiral
Kolchak, Rupert Hart-Davis, 1963 ● Bruce Bendinger:
Accidental Army (dvd), The Czech Legion Project, 2009

Websites:
● http://web.mac.com/czechlegion/TheCzechLegion/
Introduction.html

Kanskje du er interessert i