Her ble “forræderne” dødsdømt

10. januar 2011 av Henrik Elling

Det gamle fengselet Conciergeriet er en del av bygningskomplekset Palais de Justice på Ile de la Cité – øya der den keltiske parisii-stammen grunnla Paris for over 2000 år siden. I Conciergeriets kjeller var giljotinens venteværelse. Der ventet flere tusen på å bli ført de få skrittene opp til revolusjonstribunalet for å motta en av to mulige dommer – frifinnelse eller dødsdom. Ble fangene kjent skyldige, ble de kjørt til giljotinen.
I Conciergeriet er det i dag museum til minne om revolusjonens redsler, blant annet med en kopi av cellen der Marie Antoinette tilbrakte de siste 77 dagene av sitt liv.

Neste stopp Notre-Dame
250 meter

Books:
● Christopher Hibbert: The French Revolution, Penguin, 2001
● Dylan Rees: France in revolution, Hodder Murray, 2008
● Ruth Scurr: Fatal Purity, Vintage, 2007

Kanskje du er interessert i