Hva er bakgrunnen for Marseillaisen?

Teksten og melodien til den franske nasjonalsangen Marseillaisen ble skrevet av ingeniørsoldaten Claude-Joseph Rouget de Lisle i april 1792.
Under en middag i Strasbourg til ære for den franske revolusjonshæren kom Lisle i prat med byens borgermester. Lisle fortalte at han var amatørkomponist, og borgermesteren foreslo at han kunne skrive en enkel marsjsang som soldatene kunne synge på sin vei mot Paris.
Lisle skyndte seg hjem full av patriotisme og skrev teksten på kort tid. Sangen fikk tittelen “Krigssang til Rhin-armeen”. Sangens iørefallende melodi og tekst gjorde den straks populær. Blant annet tok et kompani frivillige revolusjonssoldater fra Marseille sangen til seg og sang den ved inntoget i Paris. Sangen fikk derfor navnet “Marseillaisen”.
Tre år senere ble sangen opphøyd til Frankrikes nasjonalsang. Lisle selv ble aldri kjent, og døde fattig i 1836.