Shutterstock
Tradisjonell såpesyder i Italia

Hva gjorde en såpesyder?

Som husmor var det ikke helt ufarlig å stå for fremstillingen av såpe tilbake på 1800-tallet. Gradvis ble det til et profesjonelt håndverk.

Opprinnelig var såpe et produkt som alle kunne lage hjemme i sitt eget kjøkken. Hovedbestanddelen i såpe er lut, som er et sterkt etsende materiale. Det medførte ofte etseskader og i verste fall blindhet.

I løpet av 1600- og 1700-tallet overtok profesjonelle håndverkere gradvis den ikke helt ufarlige produksjonen av såpe.

Bilde av såpesyder prosessen
© Science & Society Picture Library

Såpesyding er et gammelt håndverk

1. Asken var hovedingrediensen

Aske fra tresorter uten harpiks skulle kokes sammen med kalkfattig regnvann for å frembringe såpelut.

2. Flesk ble kokt til grøt

Fett fra kyr, griser og sauer ble kokt til en ren og flytende masse.

3. Såpen putret ferdig

Lut og fett skulle heretter koke sammen frem til massen ble så tyktflytende at overflaten kunne bære et egg.

4. Såpen herdet

Den ferdige såpen ble helt i små, firkantede treformer for å herdes.

5. Innbringende biprodukt

Stearinlys fremstilles i likhet med såpe av dyrefett, så mange såpesydere produserte begge deler.