CharlineX China Collection/Imageselect

Hva står det i Maos lille røde?

Et sammendrag av tankene til Kinas kommunistpartis leder Mao Zedong ble utgitt i 1964 for å sikre at hæren var på rett side.

Boken Sitater fra formann Mao – bedre kjent som Maos lille røde – er en samling av den kinesiske kommunistlederen Mao Zedongs tanker. Sitatene ble samlet og utgitt i lommeformat i 1964.

I første omgang var formålet med boken å effektivisere Kinas hær.

Det skulle skje ved å dele ut boken til soldatene og dermed indoktrinere dem ideologisk med sitater fra Mao, som hersket over det kommunistiske Kina fra 1949 til sin død i 1976.

Men boken ble snart sendt ut til alle kinesere og var spesielt populær under Kulturrevolusjonen i 1960-årene, da Mao forsøkte å fjerne alle spor av borgerlig tankegang i det kinesiske samfunnet.

I denne kampen var den lille boken ideologisk ammunisjon for Maos unge tilhengere, de såkalte rødegardistene, som gikk forrest i de borgerkrigslignende kampene i Kina.

Maos lille røde har gjennom årene nådd et opplag på omkring 1 mrd. eksemplarer og er dermed den mest trykte boken etter Bibelen.

Bokens store popularitet skyldes bl.a. at det var et uoffisielt krav at alle kinesere skulle eie og lese Maos kloke ord.

I 2011 satte avisen The Independent spørsmålstegn ved om sitatene i boken faktisk kom fra Mao. Ifølge avisen kan ordene i virkeligheten ha blitt uttenkt av bl.a. Maos sekretær, Hu Qiaomu.

Det kinesiske kommunistpartiet har avvist historien i en offisiell melding.