Hvor mange revolusjoner har Frankrike hatt?

Har Frankrike opplevd mer enn én revolusjon?

Juli-revolusjonen i 1830 fjernet bourbondynastiet fra makten i Frankrike – for andre gang.

Selv om opprøret mot Ludvig 16. i 1789 kalles den franske revolusjon, har landets styre flere ganger blitt styrtet av rasende borgere.

Kongeslekten Bourbon inntok i 1814 igjen den franske tronen. Men allerede i 1830 opplevde også den gamle kongens yngre bror å bli fjernet fra makten.

Huset Bourbon ble avløst av en mer frisinnet slektning, Ludvig Filip. Feilslåtte avlinger og en økonomisk krise i 1846 førte imidlertid til uro, som den nye kongen håndterte dårlig. To år senere ble også han styrtet.

Frankrike ble republikk

Frankrike ble republikk, men ved valget i 1848 ga franskmennene makten til Louis Napoleon Bonaparte, en nevø av den gamle keiseren Napoleon. Etter få år lot han seg utrope til keiser.

Keiserdømmet besto til 1870. Da led den franske hæren et sviende nederlag for Preussen, og keiseren ble tatt til fange. I Paris grep borgerne sjansen til å gjeninnføre republikken.