Leiesoldat satte Italia i brann

I 1361 leder den engelske leiesoldaten John Hawkwood hæren sin inn i Italia. De neste 33 årene herjer de krigs-vante styrkene hans regionens rike bystater – og gjør Hawkwood til tidens mest fryktede mann.

Books:
Læs mere
● W. Cafero: John Hawkwood: An English Mercenary in
Four-teenth Century Italy, Baltimore, 2006 ● Frances
Saunders: Hawkwood: The Diabolical Englishman, Faber
& Faber, 2004

Websites:
● www.deremilitari.org/resources/articles/hawkwood.htm
● www.paladins-of-chivalry.org.uk/hawkwood.php

Kanskje du er interessert i